Littattaffen da muke da su | Shaidu

Murfi Taƙatchen bayani Yadda yake
ALHERINA YA ISHE KA
Na Ghulam Masih Naaman

Wannan Littafi shaida ne na wani Musulmi daga Pakistan wanda ya karbi Yesu Kristi ya zama mai cetonsa. Ya bauta wa Ubangiji tare da matarsa da iyalinsa, duk da wulakanci da wahalun day a sha chikin gida da kuma waje.

An kebe shi Fasto a karkashin Ekklisiyar Anglikan inda ya ci gaba da bauta wa Ubangiji har karshen rayuwan sa.

HTML
Dalilin Zamana Kirista
Na Sultan Muhammed Paul
Wannan littafi ya kunshi labarin wani Musulmi daga Afganistan wanda ya karbi Yesu Kristi ya zama mai cetonsa bayan da ya yi nazari akan irin koyaswanda ya taso da shi. Ma rubucin ya mayar da hankalin sa ne akan irin gardama day a yi da Krista kafin tubarsa. Ya nuna yadda ya samu ceto cikin Yesu Kristi.
HTML