के तपाईंलाई खुदाकहाँ पुग्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका थाहा छ?

के यो बाइबल वा कुरानको बाटो हो? यी किताबहरूले तपाईंका यी सवालहरूको जवाफ पाउन मदत गर्नेछ।

Please choose:
Illustration: People