പുസ്തകങളുടെ സംബൂർണ വിവര പട്ടിക | Comparison (താരതമ്യം)

ചിത്രം ഉള്ളടക്കം Format
കുരിശു സുവിശേഷത്തിലും ഖുറാനിലും
by ഇസ്കന്തര്‍ ജദീദ്
കുരിശു സുവിശേഷത്തിലും ഖുറാനിലും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചു പഠിക്കുവാന്‍ പറ്റിയ ഉന്നതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത്. ഖുര്‍ആന്‍ ഇത് പാടെ നിഷേധിക്കുകയും സുവിശേഷം അതിനെ സക്തിയുക്തം സാധൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ? മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാനായി ക്രിസ്തു കുരിശില്‍ മരിച്ചു എന്നും പാപികളായ മനുഷ്യരോട് ദൈവം തന്നെ താഥാത്മ്യപ്പെടുത്തുകയും കുരിശിലെ യാഗമരണത്താല്‍ തന്റെ രക്തത്താല്‍ ദൈവം അവരെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും ക്രിസ്തുമതം പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇസ്ലാമാകട്ടെ മറിയയുടെ പുത്രന്‍ ഈസാ കുരിശില്‍ തറക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നും മറ്റൊരാള്‍ തനിക്ക് പകരം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നും ദൈവം യാധാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഈസയെ ദൈവം തന്നിലേക്കു ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.
PDF
നാഥാ അവിടുത്തെ വഴി എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണമേ
by ഇസ്കന്തര്‍ ജദീദ്
ദൈവത്തിലേക്കുള്ള സത്യസന്ധമായ വഴി ഏതെന്നറിയുവാന്‍ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം ഏകനാകയാല്‍ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയും ഒന്ന് മാത്രമായിരിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ മതം ഇസ്ലാം മാത്രമാണെന്നാണ് മുസ്ലീകള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമാണോ യധാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ദൈവത്തിലേക്കുള്ള മാര്‍ഗ്ഗം? യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു "ഞാനാണ് വഴി" യോഹന്നാന്‍ 14:6 യേശുവാണോ യധാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ദൈവത്തിലേക്കുള്ള വഴി? ഈ പുസ്തകത്തില്‍ അതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാം.
PDF
പാപവും പ്രായശ്ചിത്തവും ഇസ്ലാമിലും ക്രിസ്തുമാര്‍ഗ്ഗത്തിലും
by ഇസ്കന്തര്‍ ജദീദ്
മാനവകുലത്തില്‍ ആകമാനം പാപം രൂഢമൂലമായിരിക്കുന്നതിനാല്‍ രക്ഷ മനുഷ്യര്‍ക്ക് ആവശ്യമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല. എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു. പശ്ചാതാപം കൊണ്ട് മാത്രം പാപം തുടച്ചുമാറ്റാന്‍ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഏതൊരു ഹ്രദയത്തിനും അറിയുകയും ചെയ്യാം. അതിനാല്‍ പാപക്ഷമപ്രാപിക്കുവാന്‍ ഒരു പാപ പരിഹാരബലി ആവശ്യമാണെന്ന യാധാർത്ഥ്യം ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗത്തിലും ഇസ്ലാമിലും എങ്ങിനെ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നു ഈ ഗ്രന്ഥം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
PDF
ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം
by ഇസ്കന്തര്‍ ജദീദ്
യേശു ദേവാലയാംഗണത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചു. ജനങ്ങള്‍ തനിക്ക് ചുറ്റും കൂടി. യേശുക്രിസ്തു അവരെ പഠിപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഞാന്‍ ജീവന്റെ വെളിച്ചമാണെന്നും തന്നെ പിന്‍ഗമിക്കുന്നവര്‍ ഇരുട്ടില്‍ നടക്കേണ്ടിവരില്ലെന്നും, അവര്‍ക്കു ജീവന്റെ പ്രകാശം ലഭിക്കുമെന്നും പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ പരീശന്മാര്‍ അവനെ വെല്ലുവിളിച്ചു. തന്നെകുറിച്ചു താന്‍തന്നെ സാക്ഷ്യപെടുത്തിയാല്‍ മതിയൊ? താങ്കളുടെ സാക്ഷ്യം സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് അവര്‍ തുറന്നടിച്ചു. ഞാന്‍ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നും എവിടെക്കു പോകുന്നു എന്നും എനിക്കറിയാം എന്നതിനാല്‍ എന്റെ സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങള്‍ ഭൂമിയിലുള്ളവര്‍ ഞാനോ ഉയരത്തില്‍നിന്നുവന്നവന്‍. ഞാന്‍ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. നിങ്ങള്‍ എന്നെ കൈകൊണ്ടില്ല എങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളില്‍ മരിക്കും. തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തനി സ്വഭാവം ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നും നിങ്ങള്‍ക്കു ഗ്രഹിക്കാം.
PDF