Kitaplar

Barnaba İncili ve Gerçekler
YAZAR İskender Cedid
Mesih inancı hakkında biraz bilgisi olan kişi, bu uyduruk "incil"in çok geç dönemlerde yazılmış bir kitap olduğunu hemen anlar. Mesih İnanlıları için konu son derece açıktır. "Barnaba İncili", her şeyden önce içerdiği gerçek İncil'e taban tabana ters öğretilerinden dolayı Mesih inancına karşı bir kitaptır. Fakat bu uyduruk "incil", Müslümanlar için de pek yararlı bir kitap değildir. En azından Müslümanlar, bu düzmece kitabın "gerçek incil" olduğunu iddia etmeden önce, oturup dikkatlice düşünmelidirler: Çünkü "Barnaba İncili", Kuran'la da çelişen bir kitaptır. Barnaba İncili'nin gerçek öyküsünü öğrenmeye hemen başlayın…
PDF HTML
Islamda ve Mesih Inancinda Günah ve Bagis
YAZAR İskender Cedid
Hem İslam hem Mesih İnancında Günah ve Bağış kavramları... Bu kavramların İslam ve Mesih İnancı'nda niteliklerini ve özellikle bağış kavramının Mesih İsa'da kazandığı ilahi değeri öğrenmek istiyorsanız bu kitap sizin için...
PDF HTML
Tevrat ve İncil’in Değişmezliği
YAZAR İskender Cedid
Tanrı'ya, O'nun kitaplarına ve peygam­berlerine inanan biri, Tanrı'nın ruhsal bereketlerini ve O'nun insanoğluna vaadettiği kurtuluş ve sonsuz yaşamı elinin tersiyle iterek Tanrı kelamını bozmaya yeltenebilir mi? İnanmayanlara gelince, onların kutsal yazıları bozup değiştirmeleri zaten mümkün değildir. Zira bunu yapabilmeleri için, Kutsal Kitap'ın yeryüzüne dağılmış binlerce nüshasını eksiksiz toplamaları, aynı zamanda iman edenlerin de buna seyirci kalmaları gerekirdi. Ne yazık ki, günün birinde bazıları Mesih 'in pak elçilerini, kendilerine emanet edilen Kutsal İncil'i değiştirmekle suçlayabil-mişlerdir. Oysa bu, sadece kutsal yazılara iftira değil, Kuran'ın Mesih'in elçileri hakkındaki olumlu ifadelerine yönelik de bir yalanlamadır (Al-iİmran 52). Kutsal Kitap'ın her türlü tahrif ve bozukluktan uzak oluşunun kanıtlarına gelince, onları teker teker bu kitap­çığımızda değerli okuyucunun dikkatine sunacağız.
PDF HTML
İncil’de ve Kuran’da Mesih
YAZAR Abdul Fâdî
"İnsanlar benim kim olduğumu söylüyorlar?" İsa bu soruyu öğrencilerine iki bin yıl önce yöneltti. Önemi, bu sorunun günümüze kadar dillerde dolaşmasını sağladı. Tarihin, en can alıcı bu sorusu dünya durdukça önemini koruyacaktır. O, değişik düşünce ve akımların kesin bir ayrımıdır. Her insanın tavır ve durumu O'na verdiği cevaba göre belirlenecektir.
PDF HTML
İncil’de ve Kuran’da Çarmıh
YAZAR İskender Cedid
"İsa'yla birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu. Golgota denilen yere vardıklarında İsa'yı, biri sağında öbürü solunda olmak üzere, iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler. İsa, 'Baba, onları bağışla 'dedi. 'Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.' O'nun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler." (Luka 23:32-34)
PDF HTML